Prijave

Prijave

 • Sprejemamo na spletni strani organizatorja najkasneje do 28. 9. 2018 ali do zapolnitve omejitve 150 plačanih prijav na posamezni tekmi.
 • Prijava je potrjena, ko je plačana startnina.
 • Omejitev 150 plačanih prijav na posamezni tekmi, prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil.
 • Prijavnine ne vračamo ali prenašamo v naslednje leto. Organizator povrne startnino le v primeru upravičenega zdravniškega potrdila.
 • Lista prijavljenih s startnimi številkami bo objavljena na spletni strani.

Splošni pogoji tekmovanja

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • Vsi tekmovalci so na določenih delih trase vključeni v javni promet in se morajo vesti in obnašati v skladu s cestno prometnimi predpisi.
 • Tekmovalci med tekmo ne smejo menjati okvirja, delov okvirja, vilic in obročev.
 • Tekmovalci morajo ves čas tekme nositi zaščitno čelado.
 • Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 14 let ne morejo tekmovati.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje, naravna katastrofa …). V teh primerih o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča UO prireditve.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti.
 • Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic in kolesarjenje izven poti se kaznuje s takojšnjo diskvalifikacijo.

Kazni in prepovedi

 • Neupoštevanje označene trase.
 • Nepopolna obvezna oprema.
 • Odmetavanje smeti na in ob progi.
 • Uporaba transporta med tekmo.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah (v primeru bolezni ali poškodbe)
 • Zunanja pomoč izven servisnih con.

Zdravniška oskrba

Kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja tega, je lahko tekmovalec diskvalificiran.

Fotodokumentacija

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v promocijske namene organizatorja.

Kategorije

ŽENSKE MOŠKI
do 35 let do 35 let
36–50 let 36–50 let
nad 51 let nad 51 let

Nagrade

Po kategorijah prejmejo vsi prvi trije medalje in praktične nagrade. Organizator si pridružuje pravico do sprememb.